Valkerij en Sigarenmakerij Museum

Het Valkerij Museum geeft een beeld van de valkerij in de periode 1650 tot en met 1850, een periode waarin koningen en hoge adel hun gasten vermaakten met het "vederspel".

In het Valkerijmuseum is alles te zien uit deze vervlogen tijden. Hoe leefden de mensen, wat trok hen aan in de valkenvangst, hoe en waar vingen en trainden zij hun valken?
Ervaar de fascinatie hoe ze rondgelopen hebben aan het hof van de Europese koningen, met hun valk op de hand, maar ook thuis belangrijk waren: de valkeniers uit Valkenswaard. Herbeleef de geschiedenis en maak kennis met de hedendaagse valkenier.
Wil je weten:

• Wat een tobhut is ?
• Waar het gezegde “iemand een loer draaien” vandaan komt ?
• Wat het geluid is van een slechtvalk, een havik of een sperwer ?
• Met welke snelheid een slechtvalk op de prooi duikt ?
• Hoe je valkenier wordt ?
• Hoe valken werden gevangen en afgericht ?
• Het verschil tussen de hoge en de lage vlucht ?

Het Sigarenmakerij Museum geeft een beeld van de ontwikkeling van de sigarenmakerij in Valkenswaard vanaf 1865 tot de neergang.
De schakel tussen Valkerij en Sigarenmakerij is de rijke Engelse valkenier Richard Hamond, een tijd lang woonachtig in Valkenswaard. Bij zijn overlijden in 1845 liet hij een kapitaal van 24.000 gulden na aan Jan van Best, die het in 1865 gebruikte om er een sigarenfabriek mee te starten.
Aan de hand van films, foto’s, gereedschappen, bijzondere gebruiksvoorwerpen, machines en documenten kom je alles te weten over de geschiedenis van de sigarenindustrie.
Of wil je weten:
• Hoe een sigaar wordt gemaakt ?
• Wat een melange is ?
• Waar tabak vandaan komt en hoe die wordt geteeld ?
• Hoeveel sigarenfabrieken Valkenswaard heeft gekend ?
• Wat een bosje of pop is ?
• Wat een strieper doet ?

Praktische informatie

Lidmaatschappen
Lid VVV Ja