St Petrus Bandenkerk

Deze middeleeuwse kerk is laatgotisch en wordt door kenners beschouwd als een van de fraaiste in de wijde omtrek. De appelvormige bol op de torenspits wordt wel vergeleken met een varkensblaas of peer. De "Leendse Blaos" is tot in de verre omtrek bekend. 
 
Er zijn redenen om aan te nemen dat het koor uit omstreeks 14oo het oudste deel is van de kerk. Het is mogelijk afkomstig van een kerkje dat dateert uit de 14e eeuw. Ten westen van dat koor is de toren gebouwd, met daaraan vast het middenschip en het koor. De kerk ligt daardoor in de zogeheten "heilige unie", d.w.z. met het priesterkoor naar het oosten.

De toren is gebouwd in Laatgotische stijl. Meer specifiek spreekt men wel van de Kempische gotiek, gekenmerkt door de gebruikte materialen, de vorm en de statige soberheid. Het torengedeelte van baksteen is 38,5 meter hoog en verdeeld in vier geledingen, die telkens geaccentueerd worden door lijsten van natuursteen.
In de kerk is een orgel te vinden van de Mechelse orgelbouwer Loret.

Van eind juni t/m begin september kunt u een rondleiding krijgen in de kerketoren