Openstelling Heemkamer

De werkgroep Heemkamer en Bibliotheek streeft ernaar zo mogelijk alle literatuur te verzamelen die over het heemgebied Cranendonck wordt gepubliceerd.
Boeken die betrekking hebben op ons heemgebied worden aangekocht. Naast de algemene boeken worden ook naslagwerken, genealogische boeken en boekwerken over historische onderzoeken aan de bibliotheek toegevoegd.
In de bibliotheek staan ook de ingebonden jaargangen van het eigen heemperiodiek ‘de Aa-kroniek’ vanaf 1983-heden, evenals het plaatselijk weekblad ‘de Grenskoerier’ 1976-heden. Zie ook onze pagina: Naslagwerk

Diverse tijdschriften en heemperiodieken van ruilabonnementen met omringende heemkundekringen liggen op de leesplank.

Praktische informatie

Gratis toegang

Dag Van Tot Toelichting
Donderdag 5 december 2019 14:00 18:00
Donderdag 19 december 2019 14:00 22:00