Het Soerendonks Goor en kranenveld

Het brongebied van de Strijper Aa. Maak deel uit van de groote heide.
Water uit hoger gelegen gebieden stroomt ondergronds naar het Goor, waardoor zogeheten waterkwellen ontstaan.
In het drassige Goor zijn vooral tijdens de trek veel watervogels te zien zoals de roerdomp, bruine kiekendief, blauwborstje en allerlei eenden.Er is een vogelhut aan de rand van de plas waar u goed zicht heeft op de vogels zonder ze te storen. Het Kranenveld duit er op dat hier vroeger ook Kraanvogels neerstreken.