Het Leenderbos

Het Leenderbos is ongeveer 2000 hectare groot en wordt jaarlijks door zo’n miljoen mensen bezocht. Het bos bestaat voornamelijk uit naaldbomen en er leven veel verschillende vogels waaronder de nachtzwaluw, de roerdomp, de wespendief en de ijsvogel. Verder wordt het bos bevolkt door reeën, vossen, hazen en konijnen. In het Leenderbos kan natuurlijk volop gewandeld en gefietst worden. Er zijn ook veel ruiterpaden die bovendien geschikt zijn voor koetsen.