Grensmonument aan de Geuzendijk

Dit monument geeft de grens aan tussen de gemeenten Budel en Weert en de provincies Noord-Brabant en Limburg.
De afbeeldingen verwijzen naar de plaatselijke historie.

Dit monument geeft de grens aan tussen de gemeenten Budel en Weert en de provincies Noord-Brabant en Limburg. De afbeeldingen verwijzen naar de plaatselijke historie.
Het is een rijk gebeeldhouwde vierkante zuil bestaande uit twee vierkante stenen elk met vier taferelen die zich op of nabij de Geuzendijk hebben afgespeeld, en erbovenop een kleinere steen met aan elke zijde twee wapens.

 Het werd geplaatst in 1952 bij het openstellen van de verharde "meemortel" en "geuzendijk".
Na restauratie werd deze monumentale grenspaal op 5 juli 1986 herplaatst.