De Loozerheide / ringselven / looserplas

Tot voor kort was de Loozerheide eigendom van zinkfabriek Nyrstar. ARK werd daarna eigenaar en beheerder van de Loozerheide. In 2017 is het gebied overgedragen aan Natuurmonumenten.
Het gebied ( Kempenbroek) bestaat uit heide en moeras, naaldbos en zandverstuiving. Ook liggen er vennen, waarvan De looserplas (voorheen De Hoort genaamd) en Ringselven de belangrijkste zijn. Kwelwater vanuit de Budelerbergen en vanuit de Zuid-Willemsvaart komt hier aan de oppervlakte