Buulderbroek en het Cranendonckse bos

Het Buulderbroek en Cranendonckse Bos is een nat bos in het beekdal van de Buulder Aa. Het gebied ligt bij Budel, in het uiterste zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Het gebied is door de provincie aangewezen als Natte Natuurparel. Natte Natuurparels zijn natuurgebieden met hoge (potentiële) grondwaterafhankelijke natuurwaarden. De provincie en waterschappen hebben afgesproken de benodigde hydrologische situatie voor de natuurdoelen in de natte natuurparels met voorrang te realiseren. Er is een uigepijlde wandeling aanwezig. meer informatie vindt u bij het IVN  of bij de heemkundekring