Brabants Landschap

Stichting Brabants Landschap beheert zo'n 18.000 hectare bos, heide en vennen. Maar bijvoorbeeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze eigen prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. Daarnaast zetten we ons in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de bio-diversiteit buiten de beschermde gebieden. 
Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee maatregelen te treffen om weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen te beschermen.