Antoniuskerk Valkenswaard

Toen na de tweede wereldoorlog Valkenswaard flink groeide en het aantal praktiserende katholieken erg groot was, ontstonden er naast de Nicolaas- en de Antoniusparochie achtereenvolgens enkele nieuwe parochies.
In de vijftiger jaren werden eerst de Mariaparochie en de Sint Jansparochie, later in 1958 de Jozefparochie en in 1969 de Paulusparochie in ’t Gegraaf gesticht.
Daarna is er veel gebeurd.

Niet alleen het aantal voorgangers verminderde, ook het kerkbezoek en de kerkbetrokkenheid liepen sterk terug.
Een reden om de St.Jansparochie onder te brengen bij de Nicolaaskerk en Nicolaasparochie.
De parochies van de H.Jozef, H.Paulus en H.Antonius werden samengebracht in de nieuwe parochie Valkenswaard-Noord.
Na een aantal jaren kreeg de parochie Valkenswaard-Noord weer de oude naam, n.l. parochie H.Antonius van Padua.

Voortgaande ontkerkelijking en het wegvallen van priesters leidde er toe dat de samenwerking, die al langer bestond, tussen de Valkenswaardse parochies en die van Dommelen (H.Martinus) en Borkel en Schaft (H.Servatius) werd omgezet in een formele Pastorale Eenheid Valkenswaard.
Per heden bestaat de Pastorale Eenheid Valkenswaard uit de parochies: H.Nicolaas, H.Maria, H.Antonius van Padua, H.Martinus en H.Servatius.
Als pastores werken in de P.E.V. pastoor W.Schaar en pastor R.Hornikx.
Een groot aantal vrijwilligers draagt en ondersteunt de pastorale en diakonale taken van de parochies.